web analytics
FJORDKLUBBEN

Fjordklubben på facebook

Fjordklubben er på facebook. Kombinasjonen av eigi nettsida og facebook er lurt. Facebook er ikkje så god til å laga strukturere nettsider tilpassa behovet til Fjordklubben, men god til mykje anna. Link til fjordklubben si facebook finn du oppe til høgre, som ein liten “f”. I tillegg vil du på alle sider og postar finna knappar for “like” og “del”, for å reklamera på di facebook. Padlapao!

fjordklubben2

 

One thought on “Fjordklubben på facebook

Leave a Reply

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.