web analytics
FJORDKLUBBEN

Leikanger Fjordklubb – eit tilbod til innbyggjarane i Leikanger

Leikanger Fjordklubb er eit tilbod til folk som bur på Leikanger. Dei som er medlemer kan få låna kajakkar og utstyr.

Klubben har 6 kajakkar. Det er 4 stk 1-mannskajakkar og 2 stk 2-4 mannskajakkar. Kajakkane er av typen “sit-on-top”, og er trygge for heile familien. Ein treng ikkje kurs for å padla slike kajakkar, berre godt sjøvet.

Kajakkane og klubbhuset er ved Leikanger Ungdomsskule. 

IMG_6877

 

Leave a Reply

WP Facebook Like Send & Open Graph Meta powered by TutsKid.com.